Наша бібліотека

НАША БІБЛІОТЕКА – ОСЕРЕДОК ЩИРОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ КНИГОЮ
Бібліотека - це той храм, 
де завжди народжується
і зберігається духовність.
                   В. Сухомлинський

Бібліотека
навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3-колегіум»
міста Сміли Черкаської області

Поштова адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Свердлова, 75
Електронна пошта бібліотеки: Library3.collegium@gmail.com


Напрямки діяльності бібліотеки в умовах упровадження нових освітніх стандартів значно розширені та осучаснені. Бібліотека в школі-колегіумі  – це інформаційно - методичний  центр, лабораторія формування читацьких компетентностей молоді, творча майстерня, осередок  просвітницької роботи, культурного  та духовного розвитку  дітей і дорослих. Такий підхід дозволяє активно реалізовувати  інформаційні, пізнавальні, виховні, розвивальні можливості шкільної бібліотеки.
 Життя не стоїть на місці, а вимагає від бібліотекаря глибоких знань, пошуку нових, нетрадиційних форм роботи. Бібліотека поступово відмовляється від стереотипів у роботі, визначає нові підходи, змінює характер взаємин із читачами.
Для забезпечення функціонування бібліотеки у відповідності із сучасними  орієнтирами шкільної освіти реалізую у своїй роботі такі  підходи:
1.     Відмова від стереотипів, творчі підходи у всіх напрямках діяльності.
2.     Уникнення формалізму у роботі з колегіантами, їхніми батьками та педагогічним колективом.
3.     Створення сприятливого простору для розвитку читацьких компетентностей та уподобань дітей.
4.     Забезпечення особистісного розвитку дитини, її комунікативної та емоційної сфери через активне використання особистісно орієнтованих, інформаційно-комунікаційних, інтерактивних, ігрових технологій.
5.     Залучення колегіантів до гурткової роботи, створення умов для колективної творчої та пошуково-дослідницької діяльності.
6.     Створення умов для  індивідуальної  роботи з обдарованими дітьми.
7.     Тісна співпраця з педагогічним колективом школи-колегіуму, центральною дитячою бібліотекою.
8.     Поширення власного досвіду через фахові видання .
 Лише шляхом творчої інноваційної діяльності можна виховати школяра – справжнього поціновувача книги, який завжди зможе знайти необхідні орієнтири в безмежному інформаційному просторі сучасного суспільства. Немає коментарів:

Дописати коментар